Akredytacja Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr (W.III.JSz-4292/01/08)
Awans zawodowy nauczyciela - plan rozwoju zawodowego
Rodzaj
Kursy, warsztaty, szkolenia, seminaria
Dział
Oferta spoza informatora
Dla
nauczycieli rozpoczynających awans zawodowy na wszystkie stopnie
Cele
  • nabycie wiedzy na temat podstaw prawnych uzyskiwania stopnia awansu zawodowego
  • zapoznanie z przykładami  działań spełniających wymagania
Tematyka
  • analiza aktów prawnych w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego nauczycieli
  • rozwój zawodowy nauczyciela – koncepcje
  • planowanie, realizacja i ewaluacja działań edukacyjnych
  • przykłady działań spełniających wymagania awansowe; ocena pracy nauczyciela a wymagania awansowe
  • konsultacje indywidualne dla nauczycieli
Wymiar
8 godzin
Kierownik
Małgorzata Trzeciak (502-20-29-63)
Opłaty
80 zł