Akredytacja Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr (WEPSiP.546.6.2020.KM)
kpcen facebook kpcen twitter kpcen youtube kpcen instagram
kpcen bip
Konflikty w szkole – sztuka ich rozwiązywania
Rodzaj
Szkolenia rad pedagogicznych
Dział
Wychowanie
Wymiar
5 godzin
Kierownik
Wiesława Kuban (881-93-44-85)
Opłaty
700 zł