Akredytacja Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr (W.III.JSz-4292/01/08)
Sztuka mówienia. Jak panować nad ciałem i prawidłowo posługiwać się aparatem mowy – kurs
Rodzaj
Kursy, warsztaty, szkolenia, seminaria
Dział
Warsztat pracy nauczyciela
Dla
nauczycieli różnych specjalności wszystkich typów szkół
Cele
 • przygotowanie nauczycieli do prawidłowego posługiwania się aparatem mowy – podstawowe umiejętności
Tematyka
 • jak dbać o głos,
 • świadomość budowy i pracy aparatu mowy
 • artykulacja, manipulacja samogłoskami, pauzami – ich wpływ na kształt wypowiedzi
 • techniki panowania nad tremą
 • ekspresja ciała
 • właściwa postawa ciała – jej wpływ na prezentację
 • samokontrola ciała –umiejętność panowania nad przyruchami
 • gest i jego znaczenie;
 • harmonia myśli, słowa i gestu
 • wykorzystanie zdobytych umiejętności w przygotowywaniu uczniów do występów publicznych
Wymiar
10 godzin
Kierownik
Ewa Kondrat (881-93-12-18)
Opłaty
100 zł