Akredytacja Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr (W.III.JSz-4292/01/08)
Skuteczne zapamiętywanie – uczenie się przez tworzenie graficznych notatek (sketchnoting)
Dane formy doskonalenia
Tytuł
Skuteczne zapamiętywanie – uczenie się przez tworzenie graficznych notatek (sketchnoting)
Kierownik
Ewa Kondrat
Liczba godzin:
5
Dane zamawiającego
Dane nabywcy
Dane płatnika/odbiorcy
Zgłoszenie zostało wysłane.