Akredytacja Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr (W.III.JSz-4292/01/08)
Wyjazd studyjny – Szkoła w Radowie Małym miejscem wdrażania innowacji i kształtowania kompetencji kluczowych (21-22 października 2019)
Rodzaj
Kursy, warsztaty, szkolenia, seminaria
Dział
Oferta spoza informatora
Dla
dyrektorów i nauczycieli przedszkoli oraz szkół, konsultantów i doradców metodycznych, pracowników JST, wizytatorów
Cele
  • Zapoznanie z organizacją i funkcjonowaniem szkoły.
  • Poznanie koncepcji edukacyjnej  oraz metod i form pracy stosowanych w szkole.
  • Wymiana doświadczeń  między dyrektorami i nauczycielami.
Tematyka
  • Wykład wprowadzający.
  • Zwiedzanie szkoły.
  • Spotkanie z nauczycielami wdrażającymi zmianę.
  • Warsztaty tematyczne.
  • Debata na temat kształtowania kompetencji kluczowych.
Wymiar
12 godzin
Kierownik
Marzenna Wierzbicka (881-93-42-56)
Opłaty
280 zł