Akredytacja Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr (WEPSiP.546.6.2020.KM)
kpcen facebook kpcen twitter kpcen youtube kpcen instagram
kpcen bip
Tolerancja, akceptacja, życzliwość. Budowanie otwartej społeczności szkolnej
Rodzaj
Szkolenia rad pedagogicznych
Dział
Wychowanie
Wymiar
4 godzin
Kierownik
Małgorzata Kaczmarek (881-93-00-97)
Opłaty
650 zł