Akredytacja Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr (WEPSiP.546.6.2020.KM)
kpcen facebook kpcen twitter kpcen youtube kpcen instagram
kpcen bip
Tolerancja, akceptacja, życzliwość. Budowanie otwartej społeczności szkolnej
Dane formy doskonalenia
Tytuł
Tolerancja, akceptacja, życzliwość. Budowanie otwartej społeczności szkolnej
Kierownik
Małgorzata Kaczmarek
Liczba godzin:
4
Dane zamawiającego
Dane nabywcy
Dane płatnika/odbiorcy
Zgłoszenie zostało wysłane.