Akredytacja Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr (W.III.JSz-4292/01/08)
Terapie ukierunkowane na rozwój dziecka - wczesna interwencja
Rodzaj
Kursy, warsztaty, szkolenia, seminaria
Dział
Oferta spoza informatora
Dla
zainteresowanych nauczycieli, terapeutów
Cele

Celem kursu jest podniesienie wiedzy i umiejętności praktycznych  w zakresie pracy z dziećmi z dysfunkcjami rozwoju.

Tematyka

Poznanie i przećwiczenie elementów następujących metod: metoda dobrego startu, metoda ruchu rozwijającego, zabawy fundamentalne.

Przykłady m.in.:  masażu niemowląt z elementami masażu Shantali VSD, prawidłowej stabilizacji posturalnej i manipulacyjnej w pracy z dzieckiem z dysfunkcjami rozwoju na podstawie neurosensomotoryki INPP S. Goddard, terapii ręki, kinezjologii edukacyjnej Paula Dennisona, fizjoterapii pediatrycznej z elementami wczesnego wspomagania rozwoju, grafomotoryki i arteterapii.

Wymiar
70 godzin
Kierownik
Agnieszka Przybyszewska (881-93-31-88)
Opłaty
700 zł