Akredytacja Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr (W.III.JSz-4292/01/08)
Kompetencje kluczowe w kształceniu zawodowym – warsztaty
Rodzaj
Kursy, warsztaty, szkolenia, seminaria
Dział
Doradztwo zawodowe i kształcenie zawodowe
Dla
nauczycieli przedmiotów zawodowych instruktorów praktycznej nauki zawodu
Cele
  • poznanie metod kształtowania kompetencji kluczowych na przedmiotach zawodowych oraz podczas praktyk zawodowych
Tematyka
  • kompetencje kluczowe w kształceniu zawodowym
Wymiar
3 godzin
Kierownik
Sławomir Żebrowski (881-93-00-83)
Opłaty
30 zł