Akredytacja Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr (WEPSiP.546.6.2020.KM)
kpcen facebook kpcen twitter kpcen youtube kpcen instagram
kpcen bip
Profilaktyka zaburzeń koncentracji uwagi u dzieci
Dane formy doskonalenia
Tytuł
Profilaktyka zaburzeń koncentracji uwagi u dzieci
Kierownik
Małgorzata Kaczmarek
Liczba godzin:
5
Dane zamawiającego
Dane nabywcy
Dane płatnika/odbiorcy
Zgłoszenie zostało wysłane.