Akredytacja Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr (W.III.JSz-4292/01/08)
Wyjazd studyjny do Londynu na targi edukacyjne BETT SHOW 2020 (22 - 25 stycznia 2020 r.)
Rodzaj
Kursy, warsztaty, szkolenia, seminaria
Dla
przedstawicieli JST, nauczycieli-konsultantów, doradców metodycznych, dyrektorów wszystkich typów szkół i placówek oświatowych oraz zainteresowanych nauczycieli województwa kujawsko-pomorskiego
Cele

Udział w najważniejszej europejskiej wystawie technologii edukacyjnych - BETT Show w Londynie

Tematyka
  • wizyta na targach BETT w Londynie
  • poznanie walorów kulturowych i turystycznych Londynu
Wymiar
16 godzin
Kierownik
Marzenna Wierzbicka (881-93-42-56)
Opłaty
2850 zł