Akredytacja Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr (WEPSiP.546.6.2020.KM)
kpcen facebook kpcen twitter kpcen youtube kpcen instagram
kpcen bip
Wychowanie i profilaktyka w szkole – realizacja, monitorowanie, ewaluacja
Rodzaj
Szkolenia rad pedagogicznych
Dział
Zdrowie i profilaktyka
Wymiar
5 godzin
Kierownik
Wiesława Kuban (881-93-44-85)
Opłaty
700 zł