Akredytacja Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr (W.III.JSz-4292/01/08)
Dobry Start - zadania rozwojowe kształtujace gotowość szkolną
Rodzaj
Kursy, warsztaty, szkolenia, seminaria
Dział
Oferta spoza informatora
Dla
zainteresowanych nauczycieli
Cele

 teoretyczne i praktyczne zastosowanie metod wspomagających psychoruchowy rozwój dzieci, w szczególności wybranych zagadnień z Dobrego Startu oraz kinezjologii edukacyjnej.

Tematyka
  • aktywizowanie  funkcji psychomotorycznych dziecka,
  • wspierania rozwoju dziecka jako całości,
  • korygowanie zaburzeń rozwoju w celu poprawy warunków uczenia się,
  • przygotowanie kart pracy i scenariuszy zajęć z zastosowaniem uczenia się polisensorycznego,
  • wykorzystanie  zmysłów dziecka do ułatwienia mu edukacji i właściwego jej ukierunkowania.
  • realizacja zajęć w temnimach: 18, 19 i 26 kwietnia 2020r. w Rypinie
Wymiar
30 godzin
Kierownik
Agnieszka Przybyszewska (881-93-31-88)
Opłaty
300 zł