Akredytacja Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr (W.III.JSz-4292/01/08)
Jak szkolić zdalnie? - metody i narzędzia w praktyce trenera
Rodzaj
Kursy, warsztaty, szkolenia, seminaria
Dział
Oferta spoza informatora
Dla
nauczycieli konsultantów i doradców metodycznych
Cele

Przygotowanie merytoryczne i metodyczne nauczycieli konsultantów do prowadzenia szkoleń w zdalnej formie oraz wypracowanie standardów jakości pracy szkoleń na odległość w placówce.

Tematyka

Podczas kursu poznasz przykładowe narzędzia, które można wykorzystywać do pracy na odległość oraz zastosujesz w praktyce sposoby wykorzystania ich w szkoleniach online. Poznasz dostępne programy do przekazywania nauczycielom materiałów. Przećwiczysz prowadzenie zajęć w sieci:

Moduł I – Wdrożenie e-nauczania w placówce [2 godziny dydaktyczne]

Moduł II – Prawo autorskie, specyfika zdalnej edukacji i komunikacja w procesie edukacji zdalnej. [3 godziny dydaktyczne]

Moduł III – Budowanie narzędziownika e-trenera. [9 godzin dydaktycznych]

Moduł IV – Narzędzia aktywizujące. [6 godzin dydaktycznych]

Moduł V – Narzędzia podnoszące jakość materiałów dydaktycznych. [4 godziny dydaktyczne]

Moduł VI – Przygotowanie formy doskonalenia nauczycieli w edukacji zdalnej [16 godzin dydaktycznych]

Wymiar
40 godzin
Kierownik
Agnieszka Przybyszewska (881-93-31-88)
Opłaty
200 zł