Akredytacja Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr (W.III.JSz-4292/01/08)
Jak wykorzystać platformę EDUPOLIS na lekcjach języka polskiego – warsztaty
Rodzaj
Kursy, warsztaty, szkolenia, seminaria
Dział
Edupolis
Dla
nauczycieli języka polskiego (szkoła podstawowa)
Cele
  • doskonalenie warsztatu nauczycieli w zakresie wykorzystania platformy EDUPOLIS
Tematyka
  • poznanie zasobów platformy
  • omówienie narzędzi do tworzenia zasobów
  • sposoby gromadzenia zasobów do zajęć
  • tworzenie własnych zasobów
  • platforma miejscem wymiany doświadczeń nauczycieli polonistów 
Wymiar
4 godzin
Kierownik
Ewa Kondrat (881-93-12-18)
Opłaty
40 zł