Akredytacja Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr (WEPSiP.546.6.2020.KM)
kpcen facebook kpcen twitter kpcen youtube kpcen instagram
kpcen bip
Organizacja i zasady funkcjonowania świetlic szkolnych – warsztaty w formie zdalnej (termin: 9.02 i 16.02)
Rodzaj
Kursy, warsztaty, szkolenia, seminaria
Dział
Edukacja humanistyczna / biblioteki i świetlice szkolne
Dla
nauczycieli świetlic
Cele

- wspieranie nauczycieli świetlic w realizowaniu zadań świetlic szkolnych z wykorzystaniem ciekawych metod i technik pracy

Tematyka

- podstawy prawne funkcjonowania świetlic

- jak zaplanować i zrealizować zajęcia dla dzieci

- rozwijanie sprawności językowych na bazie interaktywnej opowieści

- pokój zagadek jako miejsce integrujace treści wielu przedmiotów

Zajęcia prowadzone w formie stacjonarnej 88zł

Zajęcia prowadzone w formie zdalnej 60zł

Wymiar
8 godzin
Kierownik
Anna Piątek (881-93-23-18)
Opłaty
60 zł