Akredytacja Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr (WEPSiP.546.6.2020.KM)
kpcen facebook kpcen twitter kpcen youtube kpcen instagram
kpcen bip
Organizacja i zasady funkcjonowania świetlic szkolnych – warsztaty w formie zdalnej (termin: 9.02 i 16.02)
Dane osobowe kandydata
Miejsce zatrudnienia
Zgłoszenie zostało wysłane.