Akredytacja Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr (WEPSiP.546.6.2020.KM)
kpcen facebook kpcen twitter kpcen youtube kpcen instagram
kpcen bip
Polonistyczne manewry – aktywny uczeń na lekcjach języka polskiego – kurs
Rodzaj
Kursy, warsztaty, szkolenia, seminaria
Dział
Edukacja humanistyczna / biblioteki i świetlice szkolne
Dla
nauczycieli języka polskiego szkoły podstawowej
Cele

- doskonalenie warsztatu nauczycieli w zakresie planowania zajęć z wykorzystaniem różnorodnych technik i metod pracy

Tematyka

- zasoby uczniowskie a realizacja podstawy programowej

- przyjazne pisanie

- lektury bez stresu

- funkcjonalne notatki uczniowskie

- kahoot, pokój zagadek, memy, lapbook, komiks i inne sposoby na przetwarzanie i utrwalanie wiedzy

Wymiar
12 godzin
Kierownik
Ewa Kondrat (881-93-12-18)
Opłaty
132 zł