Akredytacja Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr (W.III.JSz-4292/01/08)
Szkoła bez dyskryminacji, czyli jak przeciwdziałać mowie nienawiści
Rodzaj
Szkolenia rad pedagogicznych
Dział
Wychowanie
Wymiar
3 godzin
Kierownik
Danuta Potręć (881-93-33-67)
Opłaty
350 zł