Akredytacja Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr (W.III.JSz-4292/01/08)
Szkoła bez dyskryminacji, czyli jak przeciwdziałać mowie nienawiści
Dane formy doskonalenia
Tytuł
Szkoła bez dyskryminacji, czyli jak przeciwdziałać mowie nienawiści
Kierownik
Danuta Potręć
Liczba godzin:
3
Dane zamawiającego
Dane nabywcy
Dane płatnika/odbiorcy
Zgłoszenie zostało wysłane.