Akredytacja Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr (W.III.JSz-4292/01/08)
Nauczyciel mistrzem dla ucznia (tutoring i mentoring w szkole) – sieć współpracy i samokształcenia
Rodzaj
Sieci współpracy i samokształcenia
Dział
Edukacja humanistyczna / biblioteki i świetlice szkolne
Dla
zainteresowanych nauczycieli różnych etapów edukacyjnych
Cele
  • rozwój osobisty nauczyciela
  • wymiana doświadczeń
  • dzielenie się wiedzą i wypracowanymi materiałami
  • doskonalenie własnego warsztatu pracy
Tematyka
  • spotkanie organizacyjno-diagnostyczne
    • program sieci powstanie w oparciu o propozycje i oczekiwania uczestników
Wymiar
20 godzin
Kierownik
Danuta Potręć (881-93-33-67)
Opłaty
0 zł