Akredytacja Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr (WEPSiP.546.6.2020.KM)
kpcen facebook kpcen twitter kpcen youtube kpcen instagram
kpcen bip
Gdy uczniowie uczą się sami, czyli otwarte formy nauczania na przykładzie stacji edukacyjnych
Rodzaj
Szkolenia rad pedagogicznych
Dział
Warsztat pracy nauczyciela
Wymiar
5 godzin
Kierownik
Regina Strzemeska (881-93-34-26)
Opłaty
700 zł