Akredytacja Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr (WEPSiP.546.6.2020.KM)
kpcen facebook kpcen twitter kpcen youtube kpcen instagram
kpcen bip
Gra jako sposób motywacji do nauki. Wykorzystanie mechaniki gry dla celów edukacyjnych
Rodzaj
Szkolenia rad pedagogicznych
Dział
Warsztat pracy nauczyciela
Wymiar
5 godzin
Kierownik
Regina Strzemeska (881-93-34-26)
Opłaty
700 zł