Akredytacja Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr (WEPSiP.546.6.2020.KM)
kpcen facebook kpcen twitter kpcen youtube kpcen instagram
kpcen bip
Escape room/pokój zagadek jako forma motywująca do nauki języka niemieckiego
Rodzaj
Kursy, warsztaty, szkolenia, seminaria
Dział
Języki obce
Dla
nauczycieli języka niemieckiego
Cele

- przygotowanie nauczycieli do włączania formuł gier, elementów narracyjnych, zagadkowych oraz międzyprzedmiotowych w nauczanie języka niemieckiego

Tematyka

- międzyprzedmiotowe nauczanie

- storytelling i narracyjne podejście

- kreatywność jako element nauki języka

- rola kontekstu w nauce języka obcego

- uczenie się całościowe w działaniu a język – metody, techniki, rytuały – warunki sprzyjające rozwojowi językowemu

- motywacyjny charakter gry

Wymiar
4 godzin
Kierownik
Regina Strzemeska (881-93-34-26)
Opłaty
44 zł