Akredytacja Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr (WEPSiP.546.6.2020.KM)
kpcen facebook kpcen twitter kpcen youtube kpcen instagram
kpcen bip
Metodyka nauczania języka niemieckiego „Spiele in der Weihnachtsbäckerei”– warsztaty
Rodzaj
Kursy, warsztaty, szkolenia, seminaria
Dział
Języki obce
Dla
nauczycieli języka niemieckiego (wszystkie typy szkół)
Cele

- zapoznanie z efektywnymi technikami pracy na lekcji w zakresie nauczania słownictwa, gramatyki, pracy z materiałami autentycznymi, rozwijania sprawności językowych

- Zapoznanie z wybranymi ćwiczeniami  – nauczanie słownictwa (obszar tematyczny „Święta”)

- Zapoznanie  z technikami pracy nauczania słownictwa w nauczaniu zdalnym

- Zapoznanie z wybranymi narzędziami TIK

Tematyka

- nauczanie elementów języka

- praca z materiałami autentycznymi

- nauczanie sprawności językowych

- wybrane techniki pracy, w tym zastosowanie TIK

Wymiar
4 godzin
Kierownik
Regina Strzemeska (881-93-34-26)
Opłaty
44 zł