Akredytacja Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr (WEPSiP.546.6.2020.KM)
kpcen facebook kpcen twitter kpcen youtube kpcen instagram
kpcen bip
Ocenianie kształtujące na lekcji języka obcego – warsztaty
Rodzaj
Kursy, warsztaty, szkolenia, seminaria
Dział
Języki obce
Dla
nauczycieli języków obcych
Cele

- przygotowanie nauczycieli języków obcych do zastosowania oceniania kształtującego (OK) w praktyce

Tematyka

- założenia i zasady oceniania kształtującego

- cele, kryteria sukcesu

- informacja zwrotna

- pytania kluczowe

- ocena koleżeńska i inne

- ćwiczeniowe zastosowanie poznanych etapów na materiałach dydaktycznych stosowanych przez nauczycieli

Wymiar
8 godzin
Kierownik
Regina Strzemeska (881-93-34-26)
Opłaty
88 zł