Akredytacja Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr (WEPSiP.546.6.2020.KM)
kpcen facebook kpcen twitter kpcen youtube kpcen instagram
kpcen bip
Obserwacje i zajęcia terenowe w realizacji podstawy programowej z biologii w szkole podstawowej – kurs
Rodzaj
Kursy, warsztaty, szkolenia, seminaria
Dział
Edukacja matematyczno-przyrodnicza
Dla
nauczycieli przyrody, biologii
Cele

- przeprowadzenie zajęć terenowych na przykładach roślin zarodnikowych i nasiennych oraz obserwacji wodnych i lądowych zwierząt bezkręgowych

Tematyka

- obserwacje i zajęcia terenowe wynikające z podstawy programowej z biologii w szkole podstawowej

- zajęcia terenowe „Rośliny zarodnikowe i nasienne”

- obserwacja wodnych i lądowych zwierząt bezkręgowych

Wymiar
10 godzin
Kierownik
Barbara Iwanowska (881-93-34-12)
Opłaty
110 zł