Akredytacja Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr (WEPSiP.546.6.2020.KM)
kpcen facebook kpcen twitter kpcen youtube kpcen instagram
kpcen bip
Jak wykorzystać platformę Edupolis do zamieszczania i propagowania metody projektu edukacyjnego
Rodzaj
Szkolenia rad pedagogicznych
Dział
Edupolis
Wymiar
4 godzin
Kierownik
Zofia Spalińska (881-93-33-55)
Opłaty
650 zł