Akredytacja Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr (WEPSiP.546.6.2020.KM)
kpcen facebook kpcen twitter kpcen youtube kpcen instagram
kpcen bip
Jak wykorzystać platformę Edupolis do zamieszczania i propagowania metody projektu edukacyjnego
Dane formy doskonalenia
Tytuł
Jak wykorzystać platformę Edupolis do zamieszczania i propagowania metody projektu edukacyjnego
Kierownik
Zofia Spalińska
Liczba godzin:
4
Dane zamawiającego
Dane nabywcy
Dane płatnika/odbiorcy
Zgłoszenie zostało wysłane.