Akredytacja Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr (WEPSiP.546.6.2020.KM)
kpcen facebook kpcen twitter kpcen youtube kpcen instagram
kpcen bip
Narzędzia cyfrowe przydatne przyrodnikom
Rodzaj
Sieci współpracy i samokształcenia
Dział
Edukacja matematyczno-przyrodnicza
Dla
nauczycieli przyrody, chemii i biologii
Cele

- kontynuacja budowy bazy WebQuestów

- poznanie aplikacji i platformy edukacyjnej do pracy z uczniami

Tematyka

- projekt edukacyjny w podstawie programowej

- metoda WebQuest, założenia ogólne

- stworzenie WebQuestów platforma quizizz, kahoot

- tworzenie testów online

- metoda lekcji odwróconej

Wymiar
20 godzin
Kierownik
Barbara Iwanowska (881-93-34-12)
Opłaty
0 zł