Akredytacja Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr (WEPSiP.546.6.2020.KM)
kpcen facebook kpcen twitter kpcen youtube kpcen instagram
kpcen bip
Strategie oceniania kształtującego – wybrane techniki i metody wspierające uczenie się w klasie
Dane formy doskonalenia
Tytuł
Strategie oceniania kształtującego – wybrane techniki i metody wspierające uczenie się w klasie
Kierownik
Agnieszka Przybyszewska
Liczba godzin:
3
Dane zamawiającego
Dane nabywcy
Dane płatnika/odbiorcy
Zgłoszenie zostało wysłane.