Akredytacja Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr (W.III.JSz-4292/01/08)
Promocja szkoły – miejsce szkoły w środowisku. Media w procesie komunikowania się
Rodzaj
Szkolenia rad pedagogicznych
Dział
Warsztat pracy nauczyciela
Wymiar
4 godzin
Kierownik
Danuta Potręć (881-93-33-67)
Opłaty
400 zł