Akredytacja Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr (WEPSiP.546.6.2020.KM)
kpcen facebook kpcen twitter kpcen youtube kpcen instagram
kpcen bip
Elementy astronomii w nauczaniu – warsztaty
Rodzaj
Kursy, warsztaty, szkolenia, seminaria
Dział
Edukacja matematyczno-przyrodnicza
Dla
nauczycieli przyrody, fizyki i geografii
Cele

- zainteresowanie uczniów astronomią poprzez różnorodne działania i projekty

- korzystanie z nowoczesnych narzędzi w nauczaniu

Tematyka

- obserwacje nieba i zjawisk na sferze niebieskiej

- wykorzystanie tematyki badań kosmosu w rozbudzaniu zainteresowań

- aplikacje i aktywności wzbogacające ofertę edukacyjną

Wymiar
4 godzin
Kierownik
Krzysztof Rochowicz (881-93-00-91)
Opłaty
44 zł