Akredytacja Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr (WEPSiP.546.6.2020.KM)
kpcen facebook kpcen twitter kpcen youtube kpcen instagram
kpcen bip
Jak prowadzić zajęcia zdalnie? Podstawy pracy z wybraną platformą do pracy zdalnej.
Dane formy doskonalenia
Tytuł
Jak prowadzić zajęcia zdalnie? Podstawy pracy z wybraną platformą do pracy zdalnej.
Kierownik
Regina Strzemeska
Liczba godzin:
4
Dane zamawiającego
Dane nabywcy
Dane płatnika/odbiorcy
Zgłoszenie zostało wysłane.