Akredytacja Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr (WEPSiP.546.6.2020.KM)
kpcen facebook kpcen twitter kpcen youtube kpcen instagram
kpcen bip
Baśnie i bajki w realizacji treści programowych w zakresie różnych edukacji
Rodzaj
Kursy, warsztaty, szkolenia, seminaria
Dział
Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna
Dla
nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej
Cele

- wzbogacenie warsztatu pracy nauczyciela w zakresie stosowania ciekawych metod pracy w rozwijaniu u uczniów określonych umiejętności oraz zapobieganiu trudnościom w nauce

Tematyka

- rola i znaczenie baśni i bajek dla rozwoju dziecka

- bajka terapeutyczna

- bajka ortograficzna

- bajka matematyczna

- bajka logopedyczna

- tworzenie tekstów bajek i baśni

- opracowanie scenariuszy zajęć

Wymiar
20 godzin
Kierownik
Marzenna Wierzbicka (881-93-42-56)
Opłaty
220 zł