Akredytacja Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr (WEPSiP.546.6.2020.KM)
kpcen facebook kpcen twitter kpcen youtube kpcen instagram
kpcen bip
Metoda projektu w pracy z przedszkolakami i/lub w edukacji wczesnoszkolnej
Dane formy doskonalenia
Tytuł
Metoda projektu w pracy z przedszkolakami i/lub w edukacji wczesnoszkolnej
Kierownik
Małgorzata Pawłowska
Liczba godzin:
4
Dane zamawiającego
Dane nabywcy
Dane płatnika/odbiorcy
Zgłoszenie zostało wysłane.