Akredytacja Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr (WEPSiP.546.6.2020.KM)
kpcen facebook kpcen twitter kpcen youtube kpcen instagram
kpcen bip
Elementy edukacji matematycznej, muzycznej polonistycznej i przyrodniczej na lekcjach wychowania fizycznego w edukacji wczesnoszkolnej
Rodzaj
Kursy, warsztaty, szkolenia, seminaria
Dział
Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna
Dla
nauczycieli wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej
Cele

- analiza podstawy programowej pod kątem treści możliwych do wykorzystania w trakcie lekcji wychowania fizycznego

przykłady gier i zabaw ruchowych z elementami edukacji matematycznej, muzycznej polonistycznej, przyrodniczej

opracowanie przykładowych scenariuszy

Tematyka

- analiza podstawy programowej pod kątem treści możliwych do wykorzystania w trakcie lekcji wychowania fizycznego

- przykłady gier i zabaw ruchowych z elementami edukacji matematycznej, muzycznej polonistycznej i przyrodniczej

- opracowanie przykładowych scenariuszy

Wymiar
8 godzin
Kierownik
Marzenna Wierzbicka (881-93-42-56)
Opłaty
88 zł