Akredytacja Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr (W.III.JSz-4292/01/08)
Coaching na lekcji języka obcego (angielskiego / hiszpańskiego) – kurs
Rodzaj
Kursy, warsztaty, szkolenia, seminaria
Dział
Języki obce
Dla
nauczycieli języka angielskiego II, III i IV etapu edukacyjnego
Cele
  • uczestnicy poznają, czym jest coaching i są przygotowani do wprowadzania elementów coachingu na lekcji języka angielskiego /  hiszpańskiego
Tematyka
  • wybrane informacje na temat coachingu jako formy rozwojowej
  • coaching a komunikacja
  • metody pracy z elementami coachingu
  • przydatne formy i techniki pracy z narzędziami coachingowymi na lekcji języka angielskiego
  • opracowywanie własnych materiałów i scenariuszy lekcji
Wymiar
4 godzin
Kierownik
Agnieszka Chabros (881-93-00-95)
Opłaty
40 zł