Akredytacja Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr (WEPSiP.546.6.2020.KM)
kpcen facebook kpcen twitter kpcen youtube kpcen instagram
kpcen bip
Rola i zadania nauczyciela realizującego pomoc psychologiczno-pedagogiczną w szkole
Rodzaj
Szkolenia rad pedagogicznych
Dział
Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i kształcenie specjalne
Wymiar
5 godzin
Kierownik
Małgorzata Pawłowska (881-93-42-56)
Opłaty
700 zł