Akredytacja Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr (WEPSiP.546.6.2020.KM)
kpcen facebook kpcen twitter kpcen youtube kpcen instagram
kpcen bip
Wymieńmy doświadczenia, czyli o ciekawych metodach i formach pracy z przedszkolakami – III edycja
Rodzaj
Sieci współpracy i samokształcenia
Dział
Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna
Dla
nauczycieli wychowania przedszkolnego
Cele

- rozwój osobisty nauczyciela, wymiana doświadczeń, dzielenie się wiedzą i wypracowanymi materiałami oraz doskonalenie własnego warsztatu pracy

Tematyka

- spotkanie organizacyjno-diagnostyczne

- program sieci powstanie na pierwszym spotkaniu w oparciu o propozycje i oczekiwania uczestników

- szkolenie z obsługi platformy edukacyjnej w zakresie niezbędnym do realizacji zadań w sieci

Wymiar
35 godzin
Kierownik
Marzenna Wierzbicka (881-93-42-56)
Opłaty
0 zł