Akredytacja Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr (WEPSiP.546.6.2020.KM)
kpcen facebook kpcen twitter kpcen youtube kpcen instagram
kpcen bip
Algorytmy w tekstowym języku programowania Python– kurs
Rodzaj
Kursy, warsztaty, szkolenia, seminaria
Dział
Technologia informacyjno-komunikacyjna
Dla
nauczycieli informatyki II i III etapu edukacyjnego znających podstawy języka Python
Cele

- wprowadzenie do sekwencyjnych typów danych w języku Python

- analiza algorytmów i podstawowych technik programowania z zastosowaniem sekwencyjnych typów danych

- poznanie sposobów skutecznego rozwijania algorytmicznego myślenia z wykorzystaniem tekstowego języka programowania Python

Tematyka

- sekwencyjne typy danych w języku Python

- metody języka Python dla sekwencyjnych typów danych

- sposoby skutecznego rozwijania algorytmicznego myślenia z wykorzystaniem tekstowego języka programowania Python

- realizacja podstawowych algorytmów wykorzystujących typy sekwencyjne w języku Python

Wymiar
8 godzin
Kierownik
Grażyna Szabłowicz-Zawadzka (881-93-43-50)
Opłaty
88 zł