Akredytacja Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr (W.III.JSz-4292/01/08)
Kreatywność na lekcji języka obcego (angielski / hiszpański) jako kompetencja kluczowa – kurs
Rodzaj
Kursy, warsztaty, szkolenia, seminaria
Dział
Języki obce
Dla
nauczycieli języka angielskiego II, III i IV etapu edukacyjnego
Cele
  • doskonalenie warsztatu pracy nauczyciela języka angielskiego
  • wskazanie przykładów na rozwijanie twórczego myślenia na lekcji angielskiego
Tematyka
  • kreatywność w nauczaniu języka angielskiego – od teorii do praktyki
  • przykłady ćwiczeń i projektów rozwijających twórcze myślenie na zajęciach języka obcego
Wymiar
4 godzin
Kierownik
Agnieszka Chabros (881-93-00-95)
Opłaty
40 zł