Akredytacja Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr (W.III.JSz-4292/01/08)
Metody pracy rozwijające umiejętności uczniów sprawdzane na egzaminie ósmoklasisty z języka angielskiego
Rodzaj
Szkolenia rad pedagogicznych
Dział
Egzaminy zewnętrzne
Wymiar
3 godzin
Kierownik
Agnieszka Chabros (881-93-00-95)
Opłaty
350 zł