Akredytacja Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr (WEPSiP.546.6.2020.KM)
kpcen facebook kpcen twitter kpcen youtube kpcen instagram
kpcen bip
Ochrona danych osobowych i prawo autorskie w praktyce szkolnej.
Rodzaj
Szkolenia rad pedagogicznych
Dział
Oferta spoza informatora
Wymiar
4 godzin
Kierownik
Sławomir Żebrowski (881-93-00-83)
Opłaty
650 zł