Akredytacja Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr (WEPSiP.546.6.2020.KM)
kpcen facebook kpcen twitter kpcen youtube kpcen instagram
kpcen bip
Programowanie i robotyka w szkole
Rodzaj
Sieci współpracy i samokształcenia
Dział
Technologia informacyjno-komunikacyjna
Dla
nauczycieli informatyki na II i III etapie edukacyjnym
Cele

- programowanie w językach wizualnych i tekstowych z elementami robotyki

- analiza algorytmów i podstawowych technik programowania

- poznanie sposobów skutecznego rozwijania algorytmicznego myślenia z wykorzystaniem wizualnych i tekstowych języków programowania

Tematyka

- środowiska programowania i podstawowe instrukcje języków wizualnych i tekstowych

- sposoby skutecznego rozwijania algorytmicznego myślenia z wykorzystaniem wizualnych i tekstowych języków programowania

- elementy robotyki z wykorzystaniem wizualnych i tekstowych języków programowania

Wymiar
12 godzin
Kierownik
Grażyna Szabłowicz-Zawadzka (881-93-43-50)
Opłaty
0 zł