Akredytacja Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr (WEPSiP.546.6.2020.KM)
kpcen facebook kpcen twitter kpcen youtube kpcen instagram
kpcen bip
Autyzm, zespół Aspergera. Praca z uczniem ze spektrum autyzmu w oparciu o techniki behawioralne i wybrane wspomagające metody terapii – kurs
Rodzaj
Kursy, warsztaty, szkolenia, seminaria
Dział
Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i kształcenie specjalne
Dla
nauczycieli różnych specjalności, pedagogów szkolnych, pedagogów specjalnych, pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych
Cele

- doskonalenie kompetencji nauczycieli pracujących z dzieckiem z zaburzeniami ze spektrum autyzmu

Tematyka

- klasyfikacja autyzmu (DSM-IV, ICD-10)

- autyzm, zespół Aspergera – diagnoza, przyczyny, objawy

- wybrane metody terapii: metoda behawioralna, metoda Knillów, ruch rozwijający W. Sherborne, metoda dobrego startu, muzykoterapia, metoda integracji sensorycznej

- praktyczne wskazówki do pracy z dziećmi z zaburzeniami ze spektrum autyzmu

- pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkole-współpraca z rodzicami i instytucjami wspierającymi rozwój dziecka

Wymiar
25 godzin
Kierownik
Wiesława Kuban (881-93-44-85)
Opłaty
275 zł