Akredytacja Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr (WEPSiP.546.6.2020.KM)
kpcen facebook kpcen twitter kpcen youtube kpcen instagram
kpcen bip
Pomoc psychologiczno-pedagogiczna po roku pandemii
Rodzaj
Szkolenia rad pedagogicznych
Dział
Oferta spoza informatora
Wymiar
5 godzin
Kierownik
Agnieszka Przybyszewska (881-93-31-88)
Opłaty
700 zł