Akredytacja Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr (W.III.JSz-4292/01/08)
Gry i zabawy coachingowe na lekcji – jak zwiększyć atrakcyjność zajęć
Rodzaj
Szkolenia rad pedagogicznych
Dział
Warsztat pracy nauczyciela
Wymiar
3 godzin
Kierownik
Agnieszka Chabros (881-93-00-95)
Opłaty
350 zł