Akredytacja Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr (WEPSiP.546.6.2020.KM)
kpcen facebook kpcen twitter kpcen youtube kpcen instagram
kpcen bip
Narzędzia dialogu motywującego i karty metaforyczne w pracy nauczyciela wychowawcy – warsztaty
Rodzaj
Kursy, warsztaty, szkolenia, seminaria
Dział
Wychowanie
Dla
pedagogów, wychowawców, nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Cele

- zapoznanie uczestników z wybranymi narzędziami dialogu motywującego i z różnymi wariantami zastosowania kart metaforycznych w pracy wychowawczej

Tematyka

- podstawy dialogu motywującego (DM)

- karty metaforyczne jako narzędzia wspomagające techniki DM

- symulacja konkretnych przypadków

Wymiar
6 godzin
Kierownik
Małgorzata Kaczmarek (881-93-00-97)
Opłaty
66 zł