Akredytacja Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr (WEPSiP.546.6.2020.KM)
kpcen facebook kpcen twitter kpcen youtube kpcen instagram
kpcen bip
Techniki poznawczo-behawioralne jako skuteczne narzędzia w pracy wychowawczej nauczyciela – część II – warsztaty
Rodzaj
Kursy, warsztaty, szkolenia, seminaria
Dział
Wychowanie
Dla
nauczycieli różnych specjalności, nauczycieli świetlic, pedagogów, psychologów
Cele

- możliwości zastosowania wybranych technik terapii poznawczo-behawioralnej jako skutecznych narzędzi do zastosowania w pracy wychowawczej i w profilaktyce

Tematyka

- w drugiej części warsztatów krótkie przypomnienie, rozszerzenie i pogłębienie treści wprowadzonych w pierwszej części

- dodatkowo zapoznanie uczestników m.in. z teorią schematów

Wymiar
5 godzin
Kierownik
Małgorzata Kaczmarek (881-93-00-97)
Opłaty
55 zł